• 1
  • 2
  • responsive
  • 4
11 22 33 44
jquery slider plugin by WOWSlider.com v8.2

NATIONAL FACULTY


Dr ANIL KARAPURKAR, MUMBAI
Dr P ANIL KUMAR, TRIVANDRUM
Dr  ASHIS PATHAK,  CHANDIGARH
Dr ASHISH SURI, NEW DELHI
Dr ATUL GOEL, MUMBAI
Dr BASANT MISRA, MUMBAI
Dr B A CHANDRAMOULI, BANGALORE
Dr DALJIT SINGH, NEW DELHI
Dr C E DEOPUJARI, MUMBAI
Dr DHAVAL SHUKLA, BANGALORE
Dr DILIP PANIKAR, KOCHI
Dr DWARAKANATH SRINIVAS, BANGALORE
Dr GAURAV GOEL, GURGAON
Dr GIRISH MENON, TRIVANDRUM
Dr A K GUPTA, BANGALORE
Dr S K GUPTA, CHANDIGARH
Dr MANAS PANIGRAHI, HYDERABAD
Dr MANMOHAN SINGH, NEW DELHI
Dr MATHEW ABRAHAM, TRIVANDRUM
Dr MATHEW CHERIAN, TRIVANDRUM
Dr S N MATHURIYA, JAIPUR

Dr N K MISHRA, NEW DELHI

Dr PARITOSH PANDEY, BANGALORE
Dr PRADIPTA TRIPATHY, BHUBANESWAR
Dr RAJA A, MANIPAL
Dr RAJNEESH KACHHARA, INDORE
Dr RAVI MOHAN RAO, BANGALORE
Dr S SAMPATH, BANGALORE
Dr SANJAY BEHARI, MUMBAI
Dr SANTHOSH JOSEPH, CHENNAI
Dr P SARAT CHANDRA, NEW DELHI
Dr KVR SASTRY, BANGALORE
Dr V P SINGH, NEW DELHI
Dr M SURESH DUGANI, HUBLI
Dr SURESH JAYABALAN, COIMBATORE
Dr SWAROOP GOPAL, BANGALORE
Dr UDAY LIMEAY, MUMBAI
Dr VIKRAM HUDED, BANGALORE
Dr VIKRAM S KARMARKAR, MUMBAI
Dr VIPUL GUPTA, GURGAON
   

© 2017. All Rights Reserved | Design by Team Trivam